[ Homepage ]

Organised actions

Prehľad organizovaných a plánovaných odborných a vedeckých podujatí (kongresy, konferencie, sympóziá, semináre, pracovné dni a kurzy s domácou a medzinárodnou účasťou).

Maria Curie

© The Foundation Curie ~ Jana Kufčáková & Michal Galamboš
Sitemap ~ Contact